کتاب فرهنگ عزت

در بسیاری از فرهنگ‌های جهان موقعیت اجتماعی، رفاه اقتصادی و زندگی، به خودی خود با چنین اعتباری پیوند خورده است. این مقوله، هرکجا که به دست آوردن منابع یا نگهداری  آنها، بسته به این باور جامعه، که شخص قادر به دفاع از خود در برابر چپاول است، صدق می کند. موارد خشونت جنوب اغلب بازتاب این نگرانی است که صدمه به اعتبار یا موقعیت، هتک عزت شخصی است، با این اعتقاد ضمنی که خشونت پاسخی مناسب به چنین هتاکی به حساب می‌آید. در حقیقت فرهنگ‌های عزت به طور مستقل توسط بسیاری از جوامع دنیا ساخته شده‌اند. این فرهنگ‌ها از بسیاری جهات متفاوت هستند، اما یک عنصر مشترک دارند. شخص آماده است تا با توسل به خشونت، از اعتبار، قدرت یا هر دو محافظت کند.

Slide اسلاید کتاب علیه همدلی Slide اسلاید عشق به خود Slide اسلاید چرا به دیگران گوش نمی‌کنیم Slide اسلاید چاپ دوم شیوه تفکر Slide بنر اخبار جعلی

تازه‌های نشرگاه