گفتگو

گفتگو با پاول بلوم

گفتگو با پاول بلوم
گفتگو با پاول بلوم

اشتراک گذاری مطلب

بعضی‌ها از همدلی برای اشاره به هرچیز خوبی استفاده میکنند.
بعضی‌ها همدلی را راهی برای درک دیگران میدانند.
مفهومی از همدلی که من بهش علاقه دارم، احساس آن چیزی است که باور دارید دیگران حس می‌کنند یا تجربۀ آن چیزی که دیگران تجربه می‌کنند، است. اینکه حس و تجربه زندگی دیگران چرا و چه انگیزه‌ای به شما میدهد. آیا این انگیزه خوب است یا خیر!