شرایط و نحوه پذیرش اثر در نشر گاه:

 • انتشارات گاه بر اساس موضوع (حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی) اثر را برای بررسی می‌پذیرد.
 • منظور از ”اثر” عبارت از هرگونه تالیف، ترجمه و گردآوری است که قابل چاپ و نشر باشد.
 • انتشارات گاه تمامی آثار مربوط به حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی را جهت بررسی می‌پذیرد.
 • انتشارات گاه از نوقلمان حمایت می‌کند و اثر آن‌ها را برای بررسی می‌پذیرد.
 • اثری که در موسسه انتشاراتی دیگری در حال بررسی باشد در انتشارات گاه جهت بررسی پذیرفته نمی‌شود. همچنین صاحب اثر باید تا زمان اعلام نظر کارشناسی مبنی بر رد یا قبول اثر در انتشارات گاه، اثر خود را به ناشر دیگری ارائه ندهد.
 • برای بررسی اثر باید متن کامل به صورت PDF برای انتشارات گاه ارسال شود.
 • در مورد آثار ترجمه شده، باید نسخه اصلی کتاب نیز ارسال شود.
 • فقط آثار تایپ شده برای بررسی پذیرفته ‌می‌شود.
 • زمان تقریبی بررسی اولیه اثر ۱۰ روز کاری می‌باشد. مراحل بعد حداکثر ۳۰ روش کاری می‌باشد.
 • انتشارات گاه، برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار ارسالی، بر اساس بضاعت و معیار‌های خود تصمیم می گیرد. پس لزوما پذیرفته نشدن اثر به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را موظف به توضیح یا انتقال نظر کارشناسی نمی‌داند.
 • انتشارات مجاز است، جهت تنظیم و رعایت هارمونی کتاب‌ها ، هر نوع اصلاح املایی را طبق رسم‌الخط خود انجام دهد.