مراکز پخش کتاب های نشر گاه به شرح زیر می‌باشد:

 

پخش کتاب آبان

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی،کوی داریان، پلاک ۲
مجتمع ناشران، طبقه همکف – تلفن ۰۲۱-۶۶۹۵۵۰۱۲

پخش ققنوس

تهران، خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید(اردیبهشت) کوچه
مبین شماره ۴ – تلفن ۰۲۱-۶۶۴۰۸۶۴۰

پخش پیام امروز

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فـخر رازی، تقـاطع لـبافی نـژاد
پلاک ۲۰۰ طبقه اول – تلفن ۰۲۱-۶۶۴۹۱۸۸۷

پخش کتاب آثار

تهران، خیابان انقلاب، خیابان ژانـدارمری، نـبش اداره پـست
تلفن ۰۲۱-۶۶۴۶۰۲۳۳

پخش کتاب چشمه

تهران، خیابان دماوند، بـعد از تـهران پـارس، خـیابان اتـحاد
اتحاد ۱۱ غربی پلاک ۸ – تلفن ۰۲۱-۷۷۱۴۴۸۲۱

پخش کتاب گسترش

تهران، خیابان دماوند، خـیابان شـهید بابائـیان، سـازمان آب
کوچه ۴ غربی پلاک ۲۸ – تلفن ۰۲۱-۷۷۳۵۴۱۰۵

پخش کتاب بیهق

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، پایین تر از سازمان
غذا و دارو، بن بست دوم پلاک ۲ – تلفن ۰۲۱-۶۶۹۶۶۹۱۱