افراد از روابط خود چه می‌خواهند؟

این کتاب نه تنها برای بهبود و ترقیِ عزت‌نفس و اعتماد فیمابین روابط انسانی است بلکه برای آنهایی که به دنبال کسب مهارت‌های مدیریتی برای اصلاح و حل مشکلات سازمانی خود هستند، درخشان و مؤثر خواهد بود.

تازه چاپ های نشر گاه

انتشارات گاه فعال در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی و روانشناسی

عشق به خود و در کل عشق

نویسنده:  جان کاوبرن       مترجم: روهینا راک

تراژدیِ تاریخیِ مشروطیت

| روشنفکری ، روحانیت و زنان |

 

نویسنده: مهدی احمدیان شیجانی 

ایده ارزشمند کتاب شیوه تفکر، به قدرت سادترین باور های ذهنی ما اشاره دارد که چگونه می تواند نقش تعیین کننده ای در موفقیت و رضایت یا احساس شکست و ناکامی در زندگی داشته باشد. تغییر در شیوه تفکر می تواند منجر به آثار عمیقی در زندگی شود.